HİDROLİK TAMBURLU ÇAYIR BİÇME

Traktöre üç nokta askı sistemi ile bağlanan, hareketini 540 dev/dk ile kuyruk milinden alıp, kayış kasnak vasıtasıyla tamburlara iletilmekledir. Bu sistem ile birbirine zıt yönde dönen iki tambur üzerindeki serbest salınımlı bıçaklarla; yeşil yem bitkilerini (yonca, çayır bitkileri, arpa, yulaf vb.) biçip tarla yüzeyine namlu halinde bırakılan bir çayır ölçme makinesidir. Makinemiz yüksek hızla donen tambur üzerindeki serbest salınımlı bıçaklar vasıtası ile kesme yaptığından, ilerleme hızına bağlı olarak iş başarısı yüksektir. Biçilen materyaller namlu halinde bırakılarak tırmık gereksinimi ortadan kaldırmıştır. Makinemizin ana gövdesine istenildiğinde emniyet brandası yerleştirilerek tehlike oluşturabilecek kısımlar emniyet altına alınmıştır.

 

02
03
04
05

ÜRÜNLERİMİZ

Tarım sektörünü birçok ilkle tanıştıran Yurdusar Tarım Makinaları; kaliteli ürün, yedek parça ve servis hizmetleriyle her zaman çiftçinin yanındadır.

Misafir İnternet Kullanımında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla internet kullanımı için doldurulan hotspot kullancı paneli hakkında Yurdusar Tarım Mak.Tur.San.Tic.A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

İnternet kullanımı için doldurulan hotspot kullancı paneli aracılığıyla paylaştığınız ad soyad, doğum tarihi, Tc numarası ve internet kullanımına dair trafik bilgileriniz ile sınırlı olan kişisel verileriniz, sunulan internet hizmetinde veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanabilmesi ve 5651 sayılı kanun gereği trafik bilgilerinin kayıt edilmesinin zorunluluğunu yerine getirmek amacılıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, İTOB OSB Mahallesi 10021 Sokak No:1 Menderes/İzmir adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@yurdusartarim.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.